NORPAY - Brukervilkår for teletjenester

1. Tjenestene

Gjennom markedsføringskanalene som NorPay AS bruker, kontakt med personer med formål å ha en erotisk samtale, heretter kalt Tjenestene. Nettsted og telefoniløsning eies og utvikles av NorPay AS.

2. Aldersgrense

For å kunne bruke disse Tjenestene må du ha fylt 18 år.

3. Forpliktelser

Bruker av Tjenestene må overholde norsk lovgivning, og vi fremhever spesielt forbudene mot diskriminering og erotiske skildringer av overgrep eller sex med barn og dyr.

Det er ikke tillatt for bruker av Tjenestene å bedrive kjøp eller salg av noen art.

Bruker av Tjenestene har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkår og våre operatører forbeholder seg retten til automatisk å frakoble brukere som ikke overholder disse.

4. Pris og betalingsbetingelser

4.1 Pris og betalingsbetingelser - PRN

Når du ringer våre premium nummer (820/829), koster samtalen 89 kroner per minutt fra du får svar. Hvis du ringer fra mobiltelefon, kan din mobil operatør benytte egne satser. Denne tjenesten har 18 års aldersgrense. Du vil motta regningen direkte fra din telefonoperatør.

4.2 Pris og betalingsbetingelser - Faktura

Pris per påbegynte minutt for 1 til 1 privat samtale: kr. 89
Pris per påbegynte minutt for Story line: kr. 89

Du betaler kun for antall minutter du snakker på den linjen du har valgt, og du kan selv avslutte samtalen når du ønsker. Det tilkommer et fakturagebyr på kr 74 og en oppkoblingsgebyr på kr 86. Fakturaen sendes til den adressen som står oppført på innringernummeret hos opplysningen. Vanlige tellerskritt fra din telefon blir belastet som vanlig.

Fakturaen vil bli utstedt av Norpay AS, Foretaksregisteret: NO 912 211 975 MVA for innbetaling. Innbetaling skal derfor bli gjort til kontonummer opplyst i fakturaen fra Norpay AS.

Ved bruk av Tjenestene per telefon vil ringeminuttene bli registrert. Betalingsfrist er satt til 14 dager etter fakturadato. Regningen kommer fra Norpay AS. Ved for sen betaling blir fordringen overdratt til Aragorn Finans AS.

5. Tvisteløsning

Disse Brukervilkårene, Tjenestene og tvister knyttet til disse Brukervilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Tvister som springer ut av disse Brukervilkårene eller Tjenestene skal avgjøres av norske alminnelige domstoler.

6. Om oss

Tjenestene leveres av NorPay AS, organisasjonsnummer 912 211 975, adresse: Postboks 215, 1300 Sandvika.

For kundestøtte, ta kontakt med oss ved å sende e-post til support@norpay.no eller ring tlf. 854 04 407 hverdager mellom kl 09 og 15.

7. Markedsføring

Dersom bruker benytter seg av Tjenestene ved tre enkeltstående tilfeller innenfor en 30 dagers periode, samtykker bruker automatisk til å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester per sms, e-post og i ordinær post. Det samme gjelder dersom bruker har abonnert på en av Tjenestene i en 30 dagers periode. For det tilfellet en bruker ikke benytter seg av Tjenestene i en sammenhengende periode på 60 dager så vil slik markedsføring opphøre. Dersom bruker ikke ønsker å motta reklame, nyhetsbrev og informasjon om lignende tjenester kan man kontakte kundestøtte ved å sende e-post til support@norpay.no eller på telefon 854 04 407.

8. Brukervilkårene kan endres

NorPay AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i Brukervilkårene. Nye oppdateringer vil bli varslet på nettsiden til NorPay.

9. Nettstedets innhold kan endres

NorPay AS, Foretaksregisteret: NO 912 211 975 MVA forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tilbud og funksjoner uten forutgående varsling.

Alle rettigheter reservert. © Norpay 2013 - 2024 | PRSMS BRUKERVILKÅR | BRUKERVILKÅR for teletjenester